Забезпечення кафедри загальної та клінічної патології

Матеріально-технічне забезпечення діяльності кафедри знаходиться на високому рівні і повністю відповідає міжнародним стандартам. Лекційні заняття проводяться в трьох лекційних аудиторіях, обладнаних мультимедійними системами і комп'ютерами, підключеними до внутрішньої мережі Університету і мережі Інтернет. Для проведення практичних заняття у розпорядженні кафедри є 8 учбових аудиторій, які обладнані мультимедійними системами, персональними комп'ютерами з доступом до внутрішньої мережі Університету і мережі Інтернет, відео- і телевізійною технікою, необхідними макетами, муляжами і демонстраційними матеріалами.

Викладачами кафедри спільно зі студентами був створений музей нормальної і патологічної анатомії органів людини, який активно використовується при вивченні дисциплін «Патологічна анатомія» і «Патологічна фізіологія». Проводиться постійне поповнення музею макропрепаратів. Проводиться робота зі створення електронного атласу мікро- і макропрепаратів з патоморфології.

Викладачі кафедри створюють і використовують у навчальній роботі електронні варіанти методичних матеріалів, у тому числі електронні наочні посібники для практичного зайняття.

Проведення учбових занять з дисциплін кафедри супроводжується використанням і застосуванням в учбовій діяльності мультимедійного устаткування, анатомічних муляжів, патологоанатомічних препаратів, мікроскопів, цифрових фотокамер та іншої апаратури.

Кафедра має в розпорядженні анатомічний театр і учбову кімнату на клінічній базі, де проводяться практичні заняття з патологічної фізіології, патологічної анатомії та секційного курсу.

Кафедра надає студентам унікальну можливість отримати цінні навички з проводки тканин, приготування зрізів, забарвлення гістологічних препаратів; а також вивчати препарати на свіжих, заморожених та парафінових зрізах. Також студенти мають можливість навчитись аналізувати стан тканин та клітин при різних гістологічних техніках забарвлення та в цитологічному мазку. Щоб допомогти студентам опанувати ці навички, кафедра надає їм під керівництвом лаборанта-гістолога вільний доступ до вільний доступ до апаратів проводки і заливки препаратів, кріостатів, мікротому та мікроскопу з LCD дисплеєм, фотоапаратом і морфометричним ПО та ін.