Клінічні бази кафедри загальної та клінічної патології

Одним з головних принципів кредитно-модульної системи є збільшення об'єму самостійної роботи студентів. Практична робота на клінічній базі має велике мотивуюче значення для студентів.

Клінічною базою кафедри загальної і клінічної патологіїє ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМНУ», одна з найстаріших медичних установ України, багатопрофільний хірургічний науково-практичний центр, відомий як в Україні, так і за кордоном. Спільна робота кафедри з інститутом проводиться в приміщеннях патологоанатомічного відділення на основі договору про співпрацю.

На базі патологоанатомічного відділення інституту загальної та невідкладної хірургії студенти відпрацьовують практичні навички з тих дисциплін, які вивчаються на кафедрі. На практичних заняттях викладачі і студенти активно користуються медичним устаткуванням, технічними засобами навчання, наочними посібниками і морфологічним матеріалом. На цій клінічній базі студенти мають унікальну можливість бути присутніми на розтинах і вивчати морфологічні особливості органів і тканин при різних видах патології.

Практичні заняття на клінічній базі закріплюють теоретичні знання і розвивають клінічне мислення. Студенти навчаються аналізувати причини, механізми розвитку і морфологічні прояви багатьох захворювань. Отримані знання і навички застосовуються в подальшому навчанні і професійній діяльності для вирішення клінічних проблем.

Студенти молодших курсів у позанавчальний час відвідують клінічну базу кафедри і беруть участь в роботі лікарів-патологоанатомів. Студенти старших курсів присутні та приймають участь при проведенні розтинів померлих під керівництвом співробітників кафедри і лікарів-патологоанатомів. Члени студентського наукового гуртка з патоморфології беруть активну участь в наукових дослідженнях, які проводяться на клінічній базі кафедри.

Клінічна робота кафедри загальної та клінічної патологіїпроводиться співробітниками кафедри і студентами у рамках курсів патоморфології і патофізіології на базі патологоанатомічного відділення інституту загальної та невідкладної хірургії.

Співробітники кафедри загальної та клінічної патології на клінічній базі проводять і консультують розтини, а також досліджують біопсійний матеріал пацієнтів клініки інституту.

Співробітники кафедри загальної та клінічної патології спільно із співробітниками інституту беруть участь в семінарах, клінічних, патологоанатомічних і науково-практичних конференціях, роботі експертних комісій, консиліумів, медичних рад, а також планують і проводять науково-дослідні роботи і розробляють навчально-методичні посібники.