Дисципліни кафедри загальної та клінічної патології

На кафедрі загальної та клінічної патології проводиться навчання студентів українською, російською (для російськомовних іноземних громадян) та англійською мовами з 5 навчальних дисциплін:

  • Гістологія, цитологія та ембріологія (курс 1, семестр 2; курс 2, семестр 3)
  • Патоморфологія (курс 3, семестри 5, 6)
  • Патофізіологія (курс 3, семестри 5, 6)
  • Судова медицина, медичне законодавство (курс 4, семестри 7, 8)
  • Секційний курс (курс 5, семестр 10)