Шаповал Олена Володимирівна

Кандидат медичних наук, доцент

Наукові інтереси: інноваційні педагогічні технології в організації навчального процесу; комбустіологія; гістологія, цитологія та ембріологія

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-98а, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: shapoval@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 707-56-25

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: гістологія, цитологія та ембріологія

Додаткова інформація: Шаповал О. В. має 47 наукових публікацій, 4 патенти на винахід, 1 патент на корисну модель та 2 наукові пропозиції.

Тема дисертаційної роботи: «Раннє хірургічне лікування хворих на опікову хворобу і особливості профілактики ранових ускладнень» (науковий керівник д.мед.н, проф. В. В. Бойко). Шаповал О. В. є розробником дистанційних курсів, створених у СДО Moodle (п`яти - з дисципліни "Гістологія,цитологія та ембріологія", одного - з вибіркової дисципліни "Основи ембріології") та співавтором навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій для здобувачів вищої освіти з вищевказаних дисциплін.

Шаповал О.В. має другу вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка вищої школи". Регулярно бере участь в науково-практичних конференціях та семінарах.