Шаповал Олена Володимирівна

Кандидат медичних наук, доцент

Наукові інтереси: інноваційні педагогічні технології в організації навчального процесу; комбустіологія; гістологія, цитологія та ембріологія

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-98а, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: shapoval@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 707-56-25

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: гістологія, цитологія та ембріологія

Додаткова інформація: Шаповал О. В. має 35 наукових публікацій у фахових виданнях, 4 патенти на винахід, 1 патент на корисну модель та 2 наукові пропозиції. Під керівництвом доктора медичних наук, професора В. В. Бойка у 2005 році захистила дисертаційну роботу за темою «Раннє хірургічне лікування хворих на опікову хворобу і особливості профілактики ранових ускладнень» та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2008 року працює на посаді старшого викладача, а з 2012 року – на посаді доцента кафедри загальної і клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразина. О. В. Шаповал є учбовим доцентом кафедри та бере активну участь в науково-методичній роботі. Шаповал О. В. є співавтором 17 навчально-методичних посібників і рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів. Регулярно бере участь в науково-практичних конференціях та семінарах