Ремньова Наталія Олексіївна

Кандидат медичних наук, доцент

Наукові інтереси: патологічна анатомія, патологічна фізіологія

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-94, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: remnyova@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 707-56-25

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: патофізіологія

Додаткова інформація: автор більш ніж 20 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних фахових виданнях. Н. О. Ремньова є співавтором одного навчально-методичного посібника із загальної патоморфології, рекомендованого Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів, медичного довідника, однієї монографії, 15 навчально-методичних посібників і рекомендацій. Н. О. Ремньова регулярно бере участь в науково-практичних конференціях, міжнародних семінарах і конгресах патологів України