Губін Микола Володимирович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

Наукові інтереси: судова медицина, медичне законодавство

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-93, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: gubin@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 707-56-25

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: судова медицина, медичне законодавство для студентів англомовної форми навчання.

Додаткова інформація: М. В. Губін з відзнакою закінчив магістратуру на кафедрі судово-медичної експертизи ХМАПО за спеціальністю «Судово-медична експертиза». У 2015 р. М. В. Губін закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, має диплом за фахом «Правознавство», кваліфікацію юриста. З 2005 року по теперішній час М. В. Губін працює на посаді лікаря судово-медичного експерта ХОБСМЕ. В 2008 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Обґрунтування судово-медичних діагностичних критеріїв визначення ступеня тяжкості посттравматичних кохлеарних невритів», отримавши науковий ступінь кандидата медичних наук. Доцент М. В. Губін має вищу лікарську категорію за фахом "Судово-медична експертиза", є автором 4 патентів на корисну модель і понад 190 друкарських робіт, серед яких 8 навчальних посібників і методичних рекомендацій. Є лауреатом Премії Кабінету Міністрів за особливі досягнення молоді у розбудові України, у номінації «за наукові досягнення».