Ткаченко Наталія Олександрівна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

Наукові інтереси: патологічна анатомія.

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-98а, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: nataliia.tkachenko@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 707-56-25

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: Патоморфологія

Додаткова інформація: Наталія Олександрівна Ткаченко захистила кандидатську дисертацію на тему: "Обґрунтування моделі медико-соціального моніторингу дітей із гастродуоденальною патологією", науковий керівник д. мед. н., професор Огнєв В. А. Наталія Олександрівна Ткаченко має понад 35 публікацій в різних періодичних виданнях по проблематиці дитячої патології шлункового-кишкового тракту, патоморфологічних аспектів деяких патологічних станів та ін. Регулярно бере участь в науково-практичних конференціях та семінарах.