Проценко Олена Сергіївна

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

Наукові інтереси: патологічна анатомія, патологічна фізіологія

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-94, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: protsenko@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 707-56-25

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: патоморфологія; секційний курс

Додаткова інформація: автор понад 90 наукових статей, 40 тез доповідей, 4 патентів на корисну модель. Під керівництвом О. С. Проценко було захищено 2 кандидатських дисертації. О. С. Проценко є співавтором одного навчально-методичного посібника із загальної патоморфології, рекомендованого Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів, та одного навчального посібника з історії медицини; медичного довідника, трьох монографій, 86 навчально-методичних посібників і рекомендацій. Разом з колективом О. С. Проценко регулярно бере участь в науково-практичних конференціях, міжнародних семінарах і конгресах патологів України, має численні грамоти та подяки від ректора університету за добросовісну роботу, зразкове виконання своїх службових обов’язків, високоякісну підготовку медичних працівників і особистий внесок у розвиток освіти і науки