Божок Галина Анатоліївна

Доктор біологічних наук, доцент кафедри

Наукові інтереси: фізіологія, гістологія, кріобіологія, молекулярна та клітинна біологія, ендокринологія.

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-98а, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: bozhokgaru@gmail.com

Телефон: +38 (057) 707-56-25

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни, що викладає: гістологія, цитологія та ембріологія.

Додаткова інформація: Божок Г.А. закінчила біологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, де після закінчення аспірантури у 1996 році захистилакандидатську дисертацію «Особливості популяційної гетерогенності еритроцитів щурів в умовах дегідратації-регідратації» за спеціальністю 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин». У 2013 році в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України вона захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук «Кріоконсервування та індукція толерантності як фактори впливу на структурно-функціональну збереженість ендокринних тканин в умовах трансплантації» за спеціальністю «кріобіологія».

Божок Г. А. є автором понад 180 наукових публікацій та 7 патентів України. Проходила стажування за кордоном у Відділі трансплантаційної і вісцеральної хірургії Вищої медичної школи м. Ганновера, Німеччина (2002-2003 рр.). Брала участь в міжнародних дослідницьких проектах Українського науково-технологічного центру «Клітини «бокової популяції» в ендокринних залозах і трансплантація їх тваринам з гормональною недостатністю» (2006-2009 рр.) та «Створення нових флуоресцентних барвників для моніторингу клітин in vitro і при трансплантації» (2012-2013 рр.). Лауреат Премії ім. В. П. Комісаренка НАН України в області патофізіології, клінічної та експериментальної ендокринології (2017 рік).