Якімова Тамара Петрівна

Доктор медичних наук, професор

Наукові інтереси: онкологія, морфологія, радіологія

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-93, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: yakimova@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 707-56-25

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: патоморфологія; секційний курс

Додаткова інформація: Т. П. Якімова є професором кафедри клінічної лабораторної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, провідним вченим у галузі онкології, морфології і радіології, чиї дослідження мають велике наукове та практичне значення. Член Харківського наукового товариства патологоанатомів, член редакційної ради часопису «Український радіологічний журнал». Професор Якімова Т. П. є членом спеціалізованої Вченої Ради 64.600.01 при Харківському національному медичному університеті. Підготувала 6 докторів медичних наук. Під керівництвом Т. П. Якімової захищені 7 кандидатських дисертацій. Автор 280 наукових друкованих праць, понад 10 авторських свідоцтв та патентів, 4 монографій, 1 навчального посібника, 1 збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту. Нею розроблені та втілені в практику нові методи діагностики та лікування таких поширених видів патології, як рак ендометрію, рак молочної залози, рак щитоподібної залози, пухлини та передпухлинні новоутворення ЛОР-органів