Вишневська Ірина Русланівна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

Наукові інтереси: кардіологія

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-98а, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: vishnevskaya@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 707-56-25

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: гістологія, цитологія та ембріологія

Додаткова інформація: Вишневська І. Р. працює над кандидатською дисертацією «Прогностична роль ростового фактору диференціювання 15 у стратифікації ризику ускладнень гострого коронарного синдрому», науковий керівник – д. мед. н., професор М. П. Копиця. Є автором понад 70 наукових робіт, у тому числі 4 патентів на корисну модель. Має понад 20 публікацій в зарубіжних виданнях з проблематики гострого коронарного синдрому. Вишневська І. Р. є співавтором 6 навчально-методичних посібників і рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів. Регулярно бере участь в науково-практичних конференціях та семінарах. Є співдослідником міжнародних клінічних випробувань на базі ДУ “Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України”