Падалко Володимир Ілліч

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент

Наукові інтереси: біологічні механізми старіння

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-98а, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: padalko@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 707-56-25

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: гістологія, цитологія та ембріологія

Додаткова інформація: Падалко В. І. має понад 100 наукових публікацій, з яких 11 наукових публікацій у виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus. Беручи активну участь в розробці навчально-методичних матеріалів і рекомендацій з курсу гістології, цитології та ембріології, Падалко В. І. став співавтором 10 навчально-методичних посібників, які активно використовуються при викладанні цього предмету на факультеті. Широко відомі наукові розробки доцента В. І. Падалко в області механізмів старіння біологічних систем