Козлова Тетяна Владиславівна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри

Наукові інтереси: патофізіологія, інтенсивна терапія, функціональні порушення печінки

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-94, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: kozlova@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 707-56-25

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: патофізіологія

Додаткова інформація: Козлова Т. В. обіймає посаду лікаря-анестезіолога відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України». Паралельно з практичною медициною Т. В. Козлова займається науковими дослідженнями в області інфузійної терапії кровотеч, парентерального живлення, печінкової недостатності. Результатом цих досліджень стали дві опубліковані монографії, а також ряд наукових статей.

Під керівництвом доктора медичних наук, професора А. А. Хижняка Т. В. Козлова займалася науковими дослідженнями в області анестезії при операціях на печінці, а також особливостями проведення інфузії при резекціях печінки із загрозою раптової крововтрати. За результатами цих досліджень в 2012 році Т. В. Козловою була захищена кандидатська дисертація за темою «Оптимізація інфузійної терапії при великих резекціях печінки»