Колот Наталя Володимирівна

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри

Наукові інтереси: гістологія, фізіологія, трансплантація клітин і тканин, механізми онтогенезу.

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-98а, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: natalia.kolot@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 707-56-25

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: гістологія, цитологія та ембріологія.

Додаткова інформація: Колот Н. В. у 2009 році захистила кандидатську дисертацію «Показники вуглеводного обміну у кролів з експериментальним цукровим діабетом після трансплантації острівців підшлункової залози в різні тканини організму» за спеціальністю03.00.13 «Фізіологія людини і тварин».Є автором 50 робіт, у тому числі 1 патенту на корисну модель «Спосіб корекції гіперглікемії при інсулінозалежному цукровому діабеті». Колот Н. В. є співавтором 5 навчально-методичних посібників і рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів. Регулярно бере участь в науково-практичних конференціях та семінарах. Колот Н. В. є автором сертифікованого дистанційного курсу «Механизмы онтогенеза» (сертифікат № 55/2016 від 04.11.2016 про визначення інформаційного ресурсу (дистанційний курс «Механизмы онтогенеза») системи електронного (дистанційного) навчання в якості навчально-методичної праці) : Режим доступу http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php Сертифицирован 4.11.2016