Айдарова Вікторія Сергіївна

Асистент кафедри

Наукові інтереси: кріомедицина, неврологія, патологічна анатомія.

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-98а, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: аidarova@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 707-56-25

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: патоморфологія

Додаткова інформація: Айдарова В.С. працює над кандидатською дисертацією «Вплив ритмічної гіпотермії та кріоконсервованої кордової крові на структорно-функціональний стан ЦНС у щурів з дисциркуляторною енфалопатією». Є автором 18 наукових робіт , 1 патента України на корисну модель «Спосіб лікування цереброваскулярних порушень головного мозку». Регулярно бере участь в науково-практичних конференціях та семінарах.