Авдієвська Олена Георгіївна

Асистент кафедри

Наукові інтереси: нутриціологія; дієтологія; гігієна дітей та підлітків; медична статистика

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 6-47а, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: olena.avdiievska@karazin.ua

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ОRCID

Дисципліни:нутриціологія; гігієна та екологія; біостатистика.

Додаткова інформація: Авдієвська О.Г. є лікарем-дієтологом ДУ «ІОЗДП НАМН» та провадить активну наукову діяльність з вивчення здоров’язберігаючих освітніх середовищ, харчової поведінки та фізичної активності дітей та підлітків. Була відповідальною за наповнення пакету документів, робочих навчальних програм з дисциплін «Гігієна та екологія» та «Нутриціологія» для здобувачів освіти 3 року (англійська мова навчання). Щорічно приймає участь у науково-практичних конференціях з міжнародною участю та керує підготовкою студентів, які вивчають дисципліну «Гігієна та екологія» до студентських наукових конференцій та всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Співавтор понад 40 наукових друкованих праць, у тому числі 4 наукових статей зі студентами медичного факультету, 4 авторських свідоцтв, 1 навчального посібника з дисципліни «Нутриціологія», 5 навчально-методичних посібників англійською мовою з дисциплін «Гігієна та екологія», «Біостатистика» та «Нутриціологія» та 1 науково-популярного видання російською мовою «Рациональное питание младших школьников».