Острополець Сергій Вікторович

Старший викладач

Наукові інтереси: Методи і алгоритми обчислювальної математики та їх застосування для вирішення завдань медичної інформатики. Розробка програмного забезпечення для аналізу і обробки медичних даних. Розробка електронних медичних карт, довідників.Впровадження і використання систем управління базами даних в системі охорони здоров'я.

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 6-43, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: s.ostropolets@karazin.ua

Телефон: +38 (093) 240-84-05

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ОRCID

Дисципліни: Медична інформатика.

Додаткова інформація:

У 1995 р. закінчив Харківський технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю: «Біотехнічні та медичні апарати і системи» з відзнакою. З серпня 1996 р. працює на медичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. У 2001 р. закінчив аспірантуру Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за спеціальністю: «Математичне моделювання та обчислювальні методи у наукових дослідженнях». Склав кваліфікаційний іспит на знання англійської мови на рівні В2. Міжнародне стажування «Впровадження доказової медицини у реальну клінічну практику» на базі факультету мистецтв, гуманітарних та соціальних наук в університеті Раскіна (Велика Британія).

З 2009 р. і по теперішній час працює старшим викладачем кафедри гігієни та соціальної медицини Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Є автором монографії, 16 наукових публікацій, статей та тез, навчального посібника та 4 методичних рекомендацій, 1 патенту на винахід. Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, поглибленням теоретичних знань, приймає участь у міжнародних науково-практичних конференціях, у науково-практичних конференціях з міжнародною участю.

Є співавтором міжгалузевої наукової розробки у співробітництві з ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» із реєстрацією авторського свідоцтва «Спосіб автоматизованої оцінки фізичного розвитку дітей (комп’ютерна програма)» та його впровадженням на рівні НДУ МОЗ та НАМН, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я різних областей України.

Веде активну наукову і практичну діяльність з вивчення та впровадження в клінічну практику методів і алгоритмів медичної інформатики. Він є членом Української асоціації медичної і біологічної інженерії з 1996 р. Спільно з колегами розробив і впровадив програмно-апаратний комплекс «Автоматизоване робоче місце лікаря ультразвукової діагностики». Брав активну участь у впровадженні 3D-плануючої системи Eclipse, інформаційно керуючої системи Aria радіотерапевтичного комплексу.