Історія кафедри загальної та клінічної патології

Кафедра загальної та клінічної патології була організована відповідно до рішення Вченої ради Харківського державного університету № 3 від 5 квітня 1996 року шляхом реорганізації кафедри загальної та клінічної біофізики. Тоді на кафедру загальної та клінічної патології було покладено викладання учбових курсів анатомії людини, гістології, загальної та клінічної патології, топографічної анатомії та оперативної хірургії, судової медицини, спецкурсів з загальної патології та медичної біомеханіки.

Першим завідувачем кафедри став доцент Гуцол Олексій Андрійович, який працював на цій посаді до 2002 року. За перші роки існування кафедри було розпочато створення музею анатомії людини та патологічної анатомії. Був зібраний архів мікропрепаратів із гістології та патологічної анатомії, було розпочато дослідження клітинних рецепторів при злоякісних пухлинах молочної залози. Серед наукових тем кафедри було також вивчення та порівняльний аналіз особливостей анатомічної будови нормальних черепів та черепів з набутими деформаціями у стародавніх мешканців на території України. Зокрема, спільно з викладачами студенти кафедри приймали участь у розкопках поховань часів Хазарського Каганату з подальшим вивченням особливостей отриманих зразків на заняттях студентського наукового гуртка з анатомії людини.

За минулий час багато відомих вчених та фахівців зробили свій внесок у розвиток наукових досліджень та вдосконалення навчального процесу на кафедрі.

Засновником курсу топографічної анатомії та оперативної хірургії на кафедрі став видатний вчений, професор Геннадій Миколайович Топоров, автор багатьох трудів з анатомії людини та топографічної анатомії.

З перших років існування кафедри курс патологічної анатомії викладала професор Якимова Тамара Петрівна, яка прищеплювала студентам велику зацікавленість до цієї дисципліни. Курсом анатомії людини завідувала доцент Наумова Елла Олександрівна, яка зробила великий внесок у становлення та розвиток викладання анатомії на кафедрі.

З 2002 року по теперішній час на посаді завідувача кафедри працює доктор медичних наук, професор Проценко Олена Сергіївна. Підчас її керування кафедра загальної та клінічної патології стала справжньою фундаментальною та клінічною базою медичного факультету.

Під її керівництвом захищено дві кандидатські дисертації аспірантами кафедри. Науковою тематикою цих робіт є морфологічне дослідження тканин та органів:

⇨Полякова Олена Валеріївна «Патологічна анатомія підшлункової залози плодів та новонароджених від матерів з анемією»;

⇨Ремньова Наталія Олексіївна «Патологічна анатомія вилочкової залози жінок, хворих на генералізовану міастенію».

Співробітниками кафедри проводилась активна робота в рамках НДР спільно з Інститутом загальної та невідкладної хірургії АМНУ за темою: «Вивчення гетерогенності метаболічних та імунних розладів і проведення їх корекції до та після тімектомії у хворих на міастенію».

З 2003 року кафедра активно співпрацювала з кафедрою анатомії стоматологічного факультету університету Віттен/Хердекке, м. Віттен, Німеччина), вивчаючи морфологічні особливості черепів людей, що проживали на території Харківської області за часів Хазарського Каганату.

В рамках наукового проекту з університетом Witten/Нerdecke University проводився порівняльний аналіз нормальних черепів та черепів з набутими деформаціями в Україні.

З цієї тематики та під керівництвом проф. Яблучанського М. І. та проф. Вольфганга Арнольда з університету Віттен/Хердекке було захищено кандидатську дисертацію асистентом кафедри (Федорищева В. О. Порівняльний аналіз нормальних черепів та черепів з набутими деформаціями з археологічних розкопок Верхнього Салтова, Нижнього Дону, Херсонеса, Тепе-Кермена). Крім того, плідне співробітництво між двома університетами призвело до створення мультимедійного гістологічного атласу трьома мовами (2007 рік).

До 2012 року на кафедрі викладалися сім учбових дисциплін: анатомія людини (зав. курсом д. м. н., проф. Шерстюк С. А.); гістологія, цитологія та ембріологія (зав. курсом к. біол. н., доцент Падалко В. І.); патоморфологія (зав. курсом д. м. н., проф. Проценко О. С.); патологічна фізіологія (зав. курсом к. м. н., доц. Ремньова Н. О.); оперативна хірургія та топографічна анатомія (зав. курсом ст. преп. Ковальов Г. О.); судова медицина (зав. курсом к. м. н., доцент Ремньова Н. О.); секційний курс (зав. курсом д. м. н., проф. Проценко О. С.).

C 2003 року всі лекції на кафедрі проводилися з використанням мультимедійного обладнання та високоінформативних презентацій. Кафедра створювала власні розробки методичного матеріалу з усіх курсів, що викладаються.

Студенти кафедри займали перші місця на Всеукраїнських предметних олімпіадах і конкурсах наукових робіт. Результати спільної наукової роботи викладачів кафедри і студентів були представлені на наукових конференціях і семінарах, що регулярно проводились кафедрою.

Традиційно в квітні на факультеті проходить студентська конференція з міжнародною участю, в якій брали активну участь гуртківці кафедри загальної і клінічної патології.

На кафедрі проходили професійне стажування іноземні та вітчизняні фахівці з патологічної анатомії.

На кафедрі традиційно проводяться екскурсії та організовуються спільні поїздки викладачів і студентів, які сприяють зміцненню взаємин і залишають незабутні спогади про роки навчання на факультеті.

Електронна версія монографії «Кафедра загальної та клінічної патології. Від джерел до сучасності»

Online-доповнення до монографії «Кафедра загальної та клінічної патології. Від джерел до сучасності»