Подрігало Леонід Володимирович

Подригало Леонид Владимирович

Доктор медичних наук, професор

Наукові інтереси: нутриціологія, гігієна, донозологічна діагностика, прогнозування успішності у спорті

Поштова адреса:Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 6-43, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: l.v.podrigalo@karazin.ua

Телефон: +38 (093) 240-84-05

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: Нутриціологія; Військова гігієна; Гігієна харчування; Радіаційна гігієна

Додаткова інформація:

У 1985 р. закінчив з відзнакою санітарно-гігієнічний факультет Харківського медичного інституту.

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію «Гігієнічне обґрунтування використання аліментарного фактору у комплексній реабілітації школярів, що піддалися радіаційного впливу». У 2001 р. отримав наукове звання доцента по кафедрі гігієни та екології. У 2005 р. захистив докторську дисертацію «Гігієнічне обґрунтування регламентації сучасних факторів візуального оточення школярів» за спеціальністю 14.02.01. – гігієна. У 2007 р. отримав наукове звання професора по кафедрі гігієни та екології. За період роботи здійснював наукове керівництво 4 здобувачами, які одержали документ про присудження наукового ступеня кандидатів наук, неодноразово приймав участь у атестації наукових кадрів в якості члена спеціалізованої вченої ради, офіційного опонента, приймав участь у роботі тимчасових спеціалізованих рад щодо присудження наукового ступеня доктора філософії.

З 2012 р. і до теперішнього часу працює на посаді професора кафедри гігієни та соціальної медицини медичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Є членом Наукової Ради МОН, секція «Педагогіка, проблеми молоді, фізичної культури, спорту», у 2018-2020 рр. був членом експертної ради ДАК МОН України з розгляду дисертацій, секція «Фізична культура, спорт, фізична реабілітація».

Голова журі обласного етапу огляду-конкурсу науково-дослідних робіт школярів МАН секцій «Медицина» та «Валеологія». Є членом редакційної колегії 5 наукових видань, в тому числі 2 фахових українських видань та 3 іноземних журналів, з яких 2 видання, входять до баз Scopus і Web of Science Core Collection.

Автор 511 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 2 підручників, 7 посібників, 3 СанПіНів, понад 30 методичних рекомендацій і вказівок, 5 патентів. Має 38 наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до баз Scopus, Web of Science Core Collection. Індекс Хірша за базою Scopus – 8, за базою Web of Science Core Collection – 10.