Лантух Ігор Валерійович

Доктор психологічних наук, доцент

Наукові інтереси: психологія, медична психологія, військова психологія, соціальні проблеми медицини, біоетика, економіка, менеджмент організацій, економіка медицини, історія медицини.

Поштова адреса:Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 6-43, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: ihor.lantukh@karazin.ua

Телефон: +38 (093) 240-84-05

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я, психологія комунікації

Додаткова інформація

у 1997 р. закінчив Харківський державний університет за спеціальностями «Історія» та «Фінанси та кредит», Краматорський економіко-гуманітарний інститут за спеціальністю «Психологія», Харківський інститут МАУП за спеціальністю «медична психологія». Здобув кваліфікацію «Магістр перекладу (англійська мова), викладач». Підтвердив рівень володіння англійською мовою В2.

У 2001 р. захистив дисертацію за темою «Формування інфраструктури ринку в Україні в роки нової економічної політики1921-1928 рр.» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2006 р. присвоєно звання доцента кафедри економічної теорії. У 2020 р. захистив дисертацію за темою «Психологічна структура особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності» та отримав ступінь доктора психологічних наук.

Пройшов курси підвищення кваліфікації «Оцінка якості освіти у вищій школі в Європейському союзі» у Вищій школі міжнародних відносин та соціальних комунікацій, Хелм (Польща).

Автор понад 140 друкованих робіт, серед яких 35 статей у фахових виданнях, 7 у закордонних виданнях, у т.ч. 1 у наукометричних, 6 монографій, 8 навчальних посібників.