Чернякова Ганна Михайлівна

Кандидат медичних наук, асистент

Наукові інтереси: соціальна медицина, фізичний розвиток дітей та підлітків, громадське здоров’я.

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 6-47а, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електрона адреса: anna.chernyakova@karazin.ua

Телефон: +38 (093) 240-84-05

Бібліографічний профіль Research gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: Соціальна медицина та організація охорони здоров’я.

Додаткова інформація:

У 2007 р. закінчила медико-профілактичний факультет Харківського національного медичного університету.

У 2018 р. захистила дисертацію за темою «Експериментальне обґрунтування застосування антибактеріальних препаратів у комбінації з нанокомпозитами для лікування опікових інфекцій» за спеціальністю 03.00.07 – «Мікробіологія» та отримала ступінь кандидата медичних наук.

У 2021 р. отримала диплом магістра за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» на базі УІПА. Пройшла курси підвищення кваліфікації з української мови.

Виконує методичну та науково-дослідну роботу, за результатами якої опубліковано 40 наукових праць, у т.ч. патент України на винахід, 3 патенти на корисні моделі, 3 статті, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Web of science та Scopus.