Чернякова Ганна Михайлівна

Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, асистент кафедри

Наукові інтереси: соціальна медицина, громадське здоров’я

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 6-43, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна адреса: anna.chernyakova@karazin.ua

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Додаткова інформація: Г. М. Чернякова є асистентом кафедри гігієни та соціальної медицини, старшим науковим співробітником відділу гігієни дітей шкільного віку та підлітківДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України». Проводить активну учбово-методичну та науково-дослідну роботу, має 36 опубліковані наукові праці, серед яких один патент України на винахід, три патенти на корисні моделі, дві статті, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах Web of science та Scopus.