Завідувач кафедри внутрішньої медицини

Завідує кафедрою внутрішньої медицини доктор медичних наук, професор Тихонова Тетяна Михайлівна. Тихонова Т. М., доктор медичних наук, професор, у 1983 закінчила з відзнакою Харківський медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа». Після закінчення інституту працювала лікарем в Дорожній клінічній лікарні м. Харкова. З 1987 р по 1989 р пройшла навчання в клінічній ординатурі за спеціальністю «внутрішні хвороби». З 1990 р по 2001 р – асистент кафедри факультетської терапії Харківського медичного інституту. В якості асистента кафедри проводила практичні заняття і читала лекції студентам IV і VI курсів, в тому числі англомовним, з внутрішніх хвороб та ендокринології. З 2001 р по 2018 г. - старший науковий співробітник відділу клінічної ендокринології ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України».

Має вищу атестаційну категорію за спеціальностями «ендокринологія» та «терапія».

У 1992 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями 14.00.05 - внутрішні хвороби, 14.00.03 - ендокринологія на тему «Особливості перебігу уражень кишечника при цукровому діабеті», в 2015 р - дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.14 - ендокринологія на тему «Повільно прогресуючий автоімунний діабет дорослих: етапи розвитку, клініко-імунологічні та генетичні маркери, обґрунтування патогенетичної терапії». У 2005 р рішенням ВАК України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Тихонова Т.М. є автором понад 200 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях, в тому числі методичних рекомендації для студентів і лікарів, співавтором навчального посібника «Клінічна фармакологія». З 1992 р - є членом Харківського наукового медичного товариства ендокринологів, з 2016 р – член спеціалізованої вченої ради Д 64.564.01 при ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», з 2008 р – член EASD (Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету), член редакційної колегії журналу«Проблеми ендокринної патології».

Тихонова Т.М. бере активну участь в роботі національних та міжнародних конгресів, конференцій, симпозіумів.

Сферою наукових та професійних інтересів Тихонової Т.М. на даному етапі її діяльності є внутрішня медицина, ендокринологія.

З вересня 2017 року - професор кафедри, з жовтня 2018 року - завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Звіт завідувача про роботу кафедри (2018-2019 рр.)

Звіт завідувача про роботу кафедри (2019-2020 рр.)

Звіт завідувача про роботу кафедри (2020-2021 рр.)