Забезпечення кафедри внутрішньої медицини

Матеріально-технічне забезпечення діяльності кафедри знаходиться на найвищому рівні і повністю відповідає міжнародним стандартам.

Лекційні заняття проводяться в 10 лекційних аудиторіях, обладнаними мультимедійними системами та комп'ютерами, підключеними до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет.

Для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять в розпорядженні кафедри є 12 навчальних аудиторій, які обладнані мультимедійними системами, персональними комп'ютерами з доступом до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет, відео-та телевізійної технікою, необхідними макетами, муляжами та демонстраційними матеріалами.

Проведення навчальних занять з дисциплін кафедри супроводжується використанням у навчальному процесі анатомічних моделей, освітніх плакатів, медичних тренажерів і симуляторів, професійного діагностичного обладнання.