Методична робота кафедри внутрішньої медицини

Методична робота проводиться на постійній основі, а її результатом є повне методичне забезпечення дисциплін кафедри. Підготовлені співробітниками кафедри матеріали доступні студентам в електронному вигляді онлайн, на серверах внутрішньої комп'ютерної мережі медичного факультету, в електронному депозитарії Університету, а також в друкованому вигляді.

Результатом методичної роботи кафедри за період її існування є підготовка колективом 12 підручників з грифом МОЗ України, 16 підручників з грифом МОН України, близько 60 підручників з грифом Університету, більше 170 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій, у тому числі 80 – англійською мовою .

З усіх дисциплін, що викладає кафедра, розроблені і постійно підтримуються в актуальному стані пакети методичного забезпечення, що включають робочі програми, календарно-тематичні плани, методики оцінки знань і умінь студентів, методичні рекомендації до практичних занять і для самостійної роботи студентів, бази тестових і ситуаційних завдань для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, переліки контрольних питань і рекомендованої літератури, тексти та мультимедійні презентації лекцій та ін.