Наукова робота кафедри внутрішньої медицини

Наукова робота кафедри є однією із складових її діяльності. Завдяки своїм науковим дослідженням, її співробітники є визнаними науковими спеціалістами у своїх галузях не тільки на території України, а й за її межами.

З моменту заснування кафедри під керівництвом іі завідувача професора Яблучанського М.І. було захищено понад 30 кандидатських дисертацій та 3 докторські дисертації. На даний момент на кафедрі заплановано і виконуються 3 кандидатські дисертації.

На сьогодні виконується НДР «Клініко-патогенетичні маркери виникнення та прогресування окремих форм ожиріння у складі коморбідної патології, обґрунтування підходів щодо удосконалення профілактично-лікувальних заходів».

Співробітники кафедриберуть участь у міжнародних клінічних випробуваннях.

Результати власних наукових досліджень співробітників кафедри за час її існування відображеніу 30 статтях в журналах, які мають імпакт-фактор і входять у зарубіжні наукометричні бази, і більш ніж в 300 статтях у вітчизняних спеціалізованих виданнях. Інноваційні підходи в наукових дослідженнях підтверджені численними патентами і авторськими свідоцтвами.

Кафедрою організовано та проведено 30 науково-практичних конференцій, у тому числі 23 – міжнародні. З доповідями за результатами власних наукових досліджень співробітники кафедри взяли участь у більш ніж 150 конференціях, з'їздах, симпозіумах, форумах і т.д., в тому числі у 100 – міжнародних.

Невід'ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентських наукових гуртків, які є структурними підрозділами Наукового співтовариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного факультету.

Студенти наукового гуртка спільно зі співробітниками кафедри беруть активну участь у клінічних розборах і консиліумах, науково-практичних конференціях, з'їздах, форумах, симпозіумах і наукових дослідженнях, за результатами яких вже опубліковано більше 70 статей у спеціалізованих виданнях, у тому числі 15 – у закордонних.

З ініціативи студентів-науковців студентського наукового гуртка кафедри організовано і проведено близько 40 науково-практичних конференцій, у тому числі 15 – міжнародних, у ході яких студентами висвітлювалися результати власних наукових досліджень.