Навчальна робота кафедри внутрішньої медицини

Навчальна робота кафедри є одним з пріоритетних напрямів її діяльності. На кафедрі проводиться навчання студентів з 4-х дисциплін. Загальний обсяг навчальної роботи складає більше 21000 академічних годин.

Навчання студентів на кафедрі проводиться відповідно до рекомендацій типових програм дисциплін, затверджених МОЗ та МОН України і вдосконалених в рамках регламентованих норм кафедральними колективами.


Навчальний процес на кафедрі проводиться із застосуванням сучасної мультимедійної та комп'ютерної техніки, достатньої кількості наукових матеріалів із активним залученням студентів до клінічної та наукової роботи кафедри, а також із застосуванням інноваційних підходів до проведення освітнього процесу.

У зв’язку з тим, що навчання на кафедрі проходить на базі Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 філії «ЦОЗ» АТ «Українська залізниця» та Харківської міської поліклініки №24, студенти мають можливість ознайомитися з роботою сучасного лікувально-діагностичного обладнання, яке є в розпорядженні лікарень, що дає можливість поглибити та удосконалити знання в умовах, максимально наближених до реальних.

Студенти спільно з викладачами кафедри, приймають участь у клінічному обстеженні пацієнтів, проведенні лікувальних і діагностичних заходів у конкретних клінічних випадках, приймають участь у клінічних розборах, обходах, симпозіумах, консиліумах і семінарах, отримуючи вже на етапі навчання безцінний клінічний і практичний досвід.

Особлива увага в процесі навчальної діяльності приділяється підготовці студентів до ліцензійного тестового іспиту КРОК 2, завдяки розбору тестових завдань усіх доступних баз і банків тестів, спеціально розробленого для медичного факультету програмного забезпечення, комп'ютерних класів та мультимедійного обладнання, інтернет-систем дистанційної підготовки та контролю рівня знань, очного та онлайн-консультування викладачами з питань підготовки до КРОК 2 протягом усього періоду вивчення дисципліни з рівномірним розподілом тестового навантаження на студентів.

У ході навчальної діяльності викладачами дисциплін кафедри відбираються і готуються кращі студенти для участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях, з'їздах і т.д., в ході яких студенти медичного факультету щорічно займають призові місця і заохочуються грамотами, подяками, сертифікатами, відзнаками та ін.