Навчальна робота кафедри хірургічних хвороб

Навчальна робота кафедрихірургічних хворобє одним з пріоритетних напрямків її діяльності. На кафедрі проводиться навчання студентів за 14 дисциплінами. Загальний об’єм навчальної роботи складає 21134 академічних годи, з яких 132 – лекційні, а 21002 – практичні, лабораторні та семінарські заняття.

Навчання студентів на кафедрі проводиться згідно з рекомендаціями типових програм дисциплін, що затверджені МОЗ та МОН України та удосконалених в рамках регламентованих норм кафедральними колективами. Викладання усіх дисциплін проводиться згідно з рекомендаціями та регламентом Болонського процесу.

Навчальний процес на кафедрі проводиться з використанням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів з активним заохоченням студентів до клінічної та наукової роботи кафедри, а також із застосуванням інноваційних підходів до освітнього процесу (онлайн-консультації для студентів, обговорення спільно зі студентами різноманітних питань у голосовому та тестовому чатах, дистанційних контроль рівню підготовки студентів до ліцензійного іспиту КРОК тощо).

В процесі навчальної діяльності на кафедрі студенти мають можливість ознайомитися з роботою сучасного лікувально-діагностичного обладнання, що є у розпорядженні кафедри: хірургічні відеоендокомплекси МВТ-ЭФ (Росія), Karl Storz (Німеччина), «Эндомедиум» (Росія); електрохірургічні апарати ЭХВА-350М/120Б «Надія-2» (Україна), ЭХВЧ-200 «Эндомедиум» (Росія), Karl Storz (Німеччина); ультразвукова хірургічна установка «Harmonic scalpel Ultracision» (Ethicon Endo Surgery, США); УЗ-апарати Sonoace 4800 фірми «Medison», Toshiba Nemio и Philips HDI 4000; відеоендоскопічні комплекси фірми «Olympus» (Японія); рентгенологічний комплекс Superix 180 N.

Практичні заняття проводять в умовах, що максимально наближені до реальних. Студенти спільно з викладачами кафедри приймають участь у клінічних дослідженнях пацієнтів, виборі та проведення лікувальних та діагностичних заходів у конкретних клінічних випадках, приймають участь у клінічних розборах, обходах, симпозіумах, консиліумах тощо, під час чого отримують вже на етапі навчання безцінний клінічний та практичний досвід.

Особливу увагу в процесі навчальної діяльності приділяється підготовці студентів до ліцензійного тестового іспиту КРОК-2, яка проводиться з розглядом тестових завдань усіх доступних баз та банків тестів, спеціально розробленого для медичного факультету програмного забезпечення, комп’ютерних класів та мультимедійного обладнання, Інтернет-систем дистанційної підготовки та контролю рівню знань, особистого та онлайн-консультування викладачами з приводу питань підготовки до КРОК на протязі всього періоду вивчення дисципліни з рівномірним розподілом тестового навантаження на студентів. Ефективність підготовки студентів до КРОК за дисциплінами кафедри підтверджується результатами іспиту, за яким медичний факультет щорічно займає лідируючі рейтингові позиції серед медичних ВНЗ України.

В ході навчальної діяльності викладачами дисциплін кафедри відбираються та готуються кращі студенти для участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях, з’їздах тощо, в ході яких студенти медичного факультету щорічно займають призові місця та заохочуються грамотами, подяками, сертифікатами, відзнаками тощо.