Наукова робота кафедри хірургічних хвороб

Наукова робота кафедри є невід’ємною частиною її діяльності. Співробітники кафедри завдяки своїм науковим дослідженням є визнаними науковими фахівцями у своїх галузях не тільки в Україні, але й за її межами.

На кафедрі виконується науково-дослідна робота «Вивчення особливостей та оптимізація виконання спленектомії при лікуванні гематологічних хворих» (УДК 616.411-089.85:616.151.5(043.3).

З моменту заснування кафедри хірургічних хвороб в лютому 1994 року співробітниками кафедри під керівництвом професора Хворостова Є. Д. опубліковано понад 350 наукових статей і тез, 1 монографія, отримано 15 Патентів України на винахід і корисну модель. Захищено 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій. Співробітники кафедри є дійсними членами різних наукових і громадських медичних об'єднань світу.

Невід'ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентських наукових гуртків, які є структурними підрозділами Наукового співтовариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно зі співробітниками кафедри беруть активну участь у клінічних розборах і консиліумах, науково-практичних конференціях, з'їздах, форумах, симпозіумах і наукових дослідженнях, за результатами яких опубліковані статті в спеціалізованих виданнях, у тому числі в зарубіжних.