Кадровий склад кафедри хірургічних хвороб

Кадровий склад кафедри хірургічних хвороб включає 3 докторів медичних наук, професорів; 8 кандидатів медичних наук, доцентів; 6 асистентів без наукового ступеню; 2 ставки старших лаборантів. Відсоток осіб, що працюють за основним місцем роботи, складає 94%, а осіб, що працюють на кафедрі за сумісництвом, – 6%. На кафедрі веде наукову та педагогічну діяльність 1 заслужений лікар України.

Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом та потужним потенціалом педагогічного складу кафедри. У середньому по кафедрі стаж педагогічної діяльності співробітників у вищих навчальних закладах становить 11 років.

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівню колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення тощо, у тому числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню у навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій та дистанційних форм навчання.


Викладачі кафедри

Хворостов Євген Дмитрович

Бичков Сергій Олександрович

Цівенко Олексій Іванович

Герасимов Геннадій Миколайович

Гніденко Юрій Петрович

Гриньов Роман Миколайович

Душик Людмила Миколаївна

Захарченко Юрій Брониславович

Морозов Сергій Олександрович

Черкова Наталя Вікторівна

Введенський Дмитро Борисович

Власов Олександр Олексійович

Дериколенко Володимир Васильович

Куценко Дмитро Петрович

Шевченко Євген Віталійович