Завідувач кафедри хірургічних хвороб

Керує кафедрою хірургічних хвороб завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Євген Дмитрович Хворостов, який є відомим в Україні та за її межами фахівцем у галузі хірургії, ендоскопічної мініінвазівной хірургії, хірургічної гастроентерології, кріохірургії і кріомедицини.

У 1962 році закінчив лікувальний факультет Харківського медичного інституту за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1962 по 1967 рік працював хірургом, а потім завідувачем хірургічним відділенням в лікарні сел. Комсомолець Кустанайської області. З 1967 по 1969 рік працював лікарем-хірургом клінічної лікарні № 40 міста Харкова. У 1969 році був зарахований аспірантом кафедри загальної хірургії Харківського медичного інституту, яку закінчив у 1972 році, після чого був зарахований на посаду лікаря-хірурга відділення невідкладної хірургії органів черевної порожнини Харківського науково-дослідного інституту загальної та невідкладної хірургії. У 1973 році захистив кандидатську дисертацію «Функціональний стан симпатико-адреналової системи і білковий обмін при парентеральному харчуванні у хворих виразковою хворобою у зв'язку з резекцією шлунку». У 1974 році призначений головним хірургом лікарсько-санітарної служби Південної залізниці. У 1989 році захистив докторську дисертацію на тему «Використання низьких температур при селективної проксимальної ваготомії у хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки». З 1994 року по теперішній час працює завідувачем кафедри хірургічних хвороб медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 2005 році присвоєно звання «Заслужений лікар України».

Є. Д. Хворостов веде активну педагогічну діяльність, передаючи свій безцінний клінічний та практичний досвід і знання студентам медичного факультету, читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття з усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі, проводить клінічні розбори пацієнтів спільно із співробітниками кафедри та студентами.

Є. Д. Хворостов є автором і співавтором 220 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 3 монографій: «Низькі температури і лазери при лікуванні захворювань шлунку та дванадцятипалої кишки», «Імунотерапія в хірургічній практиці», «Низькі температури при лікуванні хронічних дифузних захворювань печінки», а також 12 авторських свідоцтв та патентів.

Під керівництвом професора Є. Д. Хворостова співробітники кафедри хірургічних хвороб розробляють і впроваджують в клінічну практику нові методи діагностики та лікування з використанням сучасних малоінвазивних технологій. Так, вперше у Харкові були впроваджені оперативні втручання з використанням лапароскопічних та ендоскопічних технологій: лапароскопічні холецистектомія, спленектомія і ваготомия, лапароскопічна ксенотрансплантація культури кріоконсервування острівцевих клітин підшлункової залози при цукровому діабеті, ендоскопічна папілосфінктеротомія з літотракціей, ендоскопічні оперативні втручання при ахалазії стравоходу, використання низьких температур при хірургічному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки і жовчнокам'яної хвороби, пункційні методи лікування рідинних утворень органів черевної порожнини під контролем ультрасонографії і відіолапароскопіі, використання ультразвукового скальпеля в абдомінальній хірургії.