Забезпечення кафедри хірургічних хвороб

Матеріально-технічне забезпечення кафедри знаходиться на найвищому рівні та повністю відповідає міжнародним стандартам.

Лекційні заняття проводяться у 1 лекційній аудиторії, що обладнана мультимедійними системами та комп’ютерами, підключеними до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет.

Для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять кафедра має 14 навчальних аудиторій, що обладнані мультимедійними системами, персональними комп’ютерами з доступом до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет, відео- та телевізійною технікою, необхідними макетами, муляжами та демонстраційними матеріалами.

Проведення навчальних занять по дисциплінам кафедри супроводжується використанням та застосуванням у навчальному процесі відеоендокомплекса МВТ-ЭФ; тренажер-фантома «Максим 111-01»; фантомів для катетеризації сечового міхура та виконання в/м ін’єкцій; тренажерів для відпрацювання навичок накладання швів та виконання в/в і п/ш ін’єкцій; муляжів обробки опіків.