Завідувач кафедри акушерства та гінекології

Керує кафедрою акушерства та гінекології завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Микола Григорович Грищенко, який є відомим в Україні та поза її межами фахівцем у галузі репродуктивної медицини, акушерства та гінекології.

Закінчив у 1998 році Харківський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2000 по 2002 рік навчався в очній аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології № 1 Харківського державного медичного університету. З 2002 по 2004 рік обіймав посаду асистента кафедри акушерства та гінекології № 1 Харківського державного медичного університету. З 2004 по 2012 рік працював кафедрі акушерства та гінекології № 1 Харківського національного медичного університету на посаді доцента. З 2012 по 2016 рік обіймав посаду професора кафедри акушерства та гінекології № 1 Харківського національного медичного університету. З листопада 2016 року займає посаду завідувача кафедри акушерства та гінекології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

З 2003 по 2010 рік – медичний директор Центру репродукції людини «Імплант», з 2011 року по теперішній час – директор «Клініки репродуктивної медицини імені академіка В. І. Грищенко» та директор ТОВ «Фармація і медицина».

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Зміст біологічно активних речовин у фолікулярній рідині та їх вплив на процеси запліднення ооцитів і розвиток ембріонів in vitrо при безплідді» за спеціальністю 14.01.01 «Акушерство і гінекологія». У 2004 році присвоєно звання доцента.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Патогенетичні основи вдосконалення допоміжних репродуктивних технологій у жінок, які перенесли хронічні запальні захворювання органів малого тазу» за спеціальністю 14.01.01 «Акушерство і гінекологія». У 2012 році присвоєно звання професора.

М. Г. Грищенко проводить активну педагогічну діяльність, передаючи свій безцінний досвід та знання студентам медичного факультету. М. Г. Грищенко читає лекції з акушерства і гінекології та проводить практичні, лабораторні та семінарські заняття з акушерства і гінекології, проводить клінічні розбори пацієнтів з гінекологічними патологіями і репродуктивними розладами спільно зі співробітниками кафедри і студентами.

М. Г. Грищенко є автором 3 навчальних посібників з грифом МОЗ і МОН України, 3 підручників і монографій, 16 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій, 4 статей в журналах, які входять в зарубіжні наукометричних баз та мають імпакт-фактор, 91 статті у вітчизняних і зарубіжних спеціалізованих виданнях. Під керівництвом М. Г. Грищенко організовано і проведено 2 міжнародні науково-практичні конференції. М. Г. Грищенко є автором 6 патентів і авторських свідоцтв.

Сферою наукових та професійних інтересів М. Г. Грищенко на даному етапі його діяльності є вивчення репродуктивної функції жінок та рішення проблем безпліддя за допомогою застосування допоміжних репродуктивних технологій.