Навчальна робота кафедри акушерства та гінекології

Навчальна робота кафедри акушерства і гінекології є одним з пріоритетних напрямів її діяльності. На кафедрі проводиться навчання студентів 3 дисциплін українською та англійською мовами.

Навчання студентів на кафедрі проводиться у відповідності з рекомендаціями типових програм дисциплін, затверджених МОЗ та МОН України і вдосконалених в рамках регламентованих норм кафедральним колективом. Викладання усіх дисциплін кафедри проводиться у відповідності з рекомендаціями та регламентом Болонського процесу.

Навчальний процес на кафедрі проводиться із застосуванням сучасної мультимедійної та комп'ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів з активним залученням студентів до клінічної та наукової роботи кафедри, а також із застосуванням інноваційних підходів до проведення освітнього процесу (онлайн-консультації для студентів, обговорення зі студентами різних питань в голосовому і текстовому чаті, дистанційний контроль підготовки студентів до ліцензійного іспиту КРОК-2 тощо). У процесі навчальної діяльності на кафедрі студенти мають можливість ознайомитися з роботою сучасного лікувально-діагностичного обладнання, яке є в розпорядженні кафедри.

Практичні заняття проводяться в умовах, максимально наближених до реальних. Студенти спільно з викладачами кафедри приймають участь у клінічних дослідженнях пацієнтів, які беруть участь у клінічних оглядах, консиліумах, обходах, лікарських та кафедральних конференціях, отримуючи вже на етапі навчання безцінний клінічний і практичний досвід.

Особливу увагу в процесі навчальної діяльності приділяється підготовці студентів до ліцензійного тестового екзамену КРОК-2, яка здійснюється з розбором тестових завдань усіх доступних баз і банків тестів, спеціально розробленого для медичного факультету програмного забезпечення, комп'ютерних класів та мультимедійного обладнання, Інтернет-систем дистанційної підготовки та контролю рівня знань, очного та онлайн-консультування викладачами з питань підготовки до КРОК-2 на протязі всього періоду вивчення дисципліни з рівномірним розподілом тестового навантаження на студентів. Ефективність підготовки студентів до КРОК-2 з дисциплін кафедри підтверджується результатами іспиту, за якими медичний факультет щорічно займає провідні рейтингові позиції серед медичних вищих навчальних закладів України.

В ході навчальної діяльності викладачами дисциплін кафедри відбираються і готуються кращі студенти для участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях, з'їздах, на яких студенти медичного факультету щорічно займають призові місця і заохочуються грамотами, подяками, сертифікатами, відзнаками та ін.