Кадровий склад кафедри акушерства та гінекології

Кадровий склад кафедри акушерства та гінекології включає 2 докторів медичних наук, професорів; 1 доктора біологічних наук, професора; 5 кандидатів медичних наук, доцентів; 4 кандидатів медичних наук, асистентів; 5 асистентів без наукового ступеню; 1 лаборанта. Відсоток осіб, що працюють за основним місцем роботи, складає 44%, а осіб, що працюють на кафедрі за сумісництвом, – 56%. На кафедрі проводять наукову та викладацьку діяльність 1 лауреат державної премії та 1 заслужений діяч науки і техніки України.

Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом і потужним потенціалом педагогічного персоналу кафедри. В середньому по кафедрі стаж педагогічної діяльності працівників у вищих навчальних закладах становить 22,5 років.

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу співробітники кафедри щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення та інші, в тому числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню в навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій і дистанційних форм навчання.


Викладачі кафедри

Грищенко Микола Григорович

Сторчак Ганна Вадимівна

Федота Олена Михайлівна

Лахно Ігор Вікторович

Севастьянова Тетяна Вадимівна

Васильєва Ірина Анатоліївна

Головіна Ольга Володимирівна

Дроговоз Катерина Володимирівна

Козуб Тетяна Олександрівна