Клінічні бази кафедри акушерства та гінекології

Клінічними базами кафедри акушерства і гінекології є провідні заклади системи охорони здоров'я України, відомі своїм науковим і клінічним потенціалом далеко за межами України:

Харківський міський перинатальний центр, який є спеціалізованою установою з надання медичної допомоги за розродження в передчасних термінах вагітності, недоношеним новонародженим та лікування невиношування вагітності.

Клініка репродуктивної медицини імені академіка В. І. Грищенка – сучасний медичний заклад, який надає повний комплекс послуг для ефективної діагностики і лікування всіх видів жіночого і чоловічого безпліддя.

Харківська обласна студентська лікарня. Являє собою сучасний багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад, що надає медичну допомогу на 3-х рівнях. Первинному – у 14 Центрах первинної медико-санітарної допомоги та 9 здоровпунктах, розташованих безпосередньо у вузах, де проводиться комплекс профілактичних і протиепідемічних заходів, надається первинна медична допомога. Вторинному – в поліклініці на 3 тис. відвідувань у день, де лікарями-фахівцями виявляються всі види лікувально-профілактичної допомоги, в т. ч. диспансеризація, і проводяться всі необхідні діагностичні дослідження. Третинному – в стаціонарі на 180 ліжок для студентів та 60 ліжок для ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Лікарня надає медичну допомогу студентам 26 вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації державної форми власності силами 866 співробітників, в т. ч. лікарями за 34 спеціальностями.

Харківська міська клінічна лікарня № 13. В структуру установи входить поліклінічне та стаціонарне відділення. Сационарное відділення розраховане на 305 ліжко-місць. В поліклінічному відділенні ведеться прийом за всіма основними лікарськими спеціальностями. В поліклініці функціонує денний стаціонар на 42 ліжка, в якому лікуються хворі терапевтичного, неврологічного та хірургічного профілів.

На клінічних базах проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття, клінічні розбори з участю студентів, відбувається формування практичних навичок та закріплення отриманих теоретичних знань. Члени студентських наукових гуртків кафедри приймають активну участь у наукових дослідженнях, які проходять наклінічних базах кафедри.

Клінічна робота кафедри акушерства і гінекології проводиться співробітниками кафедри на клінічних базах з залученням студентів під час вивчення відповідних дисциплін.