Забезпечення кафедри акушерства та гінекології

Матеріально-технічне забезпечення кафедри знаходиться на найвищому рівні та повністю відповідає міжнародним стандартам.

Лекційні заняття проводяться у 5 лекційних аудиторіях, які обладнані мультимедійними системами та комп’ютерами, підключеними до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет.

Для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять кафедра має 5 навчальних аудиторій, які обладнані мультимедійними системами, персональними комп’ютерами з доступом до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет, відео- та телевізійною технікою, необхідними макетами, муляжами та демонстраційними матеріалами.

Проведення навчальних занять по дисциплінам кафедри супроводжується використанням та застосуванням у навчальному процесі акушерських і гінекологічних фантомів, наборів інструментарію, наочних посібників у вигляді плакатів і муляжів, демонстраційних відео та 3D реконструкцій.