Наукова робота кафедри акушерства та гінекології

Наукова робота кафедри є невід'ємною частиною її діяльності. Співробітники кафедри, завдяки своїм науковим дослідженням, є визнаними науковими спеціалістами у своїх галузях не тільки на території України, але і за її межами.

Основним напрямком наукових досліджень кафедри є вивчення стану внутрішньоутробного плода, проблем прееклампсии, порушення обміну сполучної тканини у вагітностних і гінекологічних хворих, тромбофілії в контексті репродуктивних втрат.

З моменту заснування кафедри співробітники кафедри захистили 3 кандидатські дисертації. На даний момент на кафедрі заплановано і виконується 1 кандидатська і 2 докторських дисертації.

Результати власних наукових досліджень співробітників кафедри за час її існування відображені в опублікованих 7 статтях у журналах, які мають імпакт-фактор та входять в закордонні наукометричні бази, більше 30 статтях у вітчизняних фахових виданнях, 120 статтях в інших виданнях. Інноваційні підходи в наукових дослідженнях підтверджено 3 патентами та авторськими свідоцтвами.

Кафедрою організовано та проведено 15 науково-практичних конференцій, у тому числі 5 – міжнародних. З доповідями за результатами власних наукових досліджень співробітники кафедри взяли участь у 12 конференціях, з'їздах, симпозіумах, форумах, в тому числі у 8 міжнародних.

Наукові зв'язки кафедри встановлені з Харківським міським перинатальним центром, клінікою репродуктивної медицини імені В. І. Грищенко, обласної студентської поліклініки, Харківською міською лікарнею № 13, з якими підписані договори про обмін досвідом, наукове співробітництво і проведення спільних науково-дослідних робіт. Невід'ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентських наукових гуртків, які є структурними підрозділами Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених медичного факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно із співробітниками кафедри беруть активну участь у клінічних розборах і консиліумах, науково-практичних конференціях, з'їздах, форумах, симпозіумах та наукових дослідженнях, за результатами яких опубліковано 4 статті в спеціалізованих виданнях, в тому числі 1 – у зарубіжних.