Завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини

Керує кафедрою загальної практики-сімейної медицини доктор медичних наук, професор, академік Української екологічної академії наук Ніколенко Євгеній Якович, який є відомим в Україні і за її межами фахівцем в області загальної практики-сімейної медицини і професійних хвороб.

Закінчив у 1976 році з відзнакою Харківський медичний інститут за фахом «Лікувальна справа». У 1972-1973 рр. працював медичним братом у реанімаційному відділенні клінічної лікарні № 2 м. Харкова, у 1976-1977 рр. – лікарем-інтерном клінічної лікарні № 27 м. Харкова, у 1977 році – дільничним лікарем в Кегичівської ЦРБ Харківської області. У 1977-1979 рр. проходив військову службу в рядах Радянської армії військовим лікарем-терапевтом (м. Магадан Чукотський АО). У 1980 році, з моменту створення академіком Л. Т. Малою Республіканського кардіологічного диспансеру, який був реорганізований в Інститут терапії НАМН України, працював завідуючим відділом функціональної діагностики (1980-1983 рр.), старшим науковим співробітником (1983-1988 рр.), завідувачем лабораторією (1989-1991 рр.), заступником директора по науковій роботі (1991-2000 рр.).

З 2003 по 2009 рр. працював директором Харківського НДІ гігієни праці і профзахворювань, а з 2004 р. – завідувачем кафедрою гігієни і профпатології ХМАПО. З 2009 року по теперішній час є завідувачем кафедри загальної практики-сімейної медицини медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 1986 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за темою: «Значення динаміки електрокардіотопограми в оцінці течії і прогнозу гострого інфаркту міокарду». У 1983 році Ніколенко Є. Я. було привласнене звання старшого наукового співробітника. У 1996 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук за темою: «Клініко-метаболічні аспекти реалізації факторів ризику ішемічної хворобі серця». У 2002 році привласнено звання професора по кафедрі загальної практики-сімейної медицини ХМАПО.

У 1979 році був нагороджений медаллю, у 1999 році був нагороджений Почесною грамотою Президії НАМН України, в 2008 році – Почесною грамотою МЗ України, в 2015 році – Почесною грамотою АПН України.

Ніколенко Євгеній Якович веде активну педагогічну діяльність, передаючи свій багатий досвід і знання студентам медичного факультету. Ніколенко Є. Я. читає лекції і проводить практичні заняття з професійних захворювань, спортивної медицині і фізичної реабілітації, безпеці життєдіяльності. На клінічній базі кафедри (Харківська міська поліклініка № 26) Ніколенко Є. Я. проводить клінічні розбори пацієнтів терапевтичного профілю спільно зі співробітниками кафедри і студентами.

Ніколенко Є. Я. є автором 1 підручника з грифом МЗ і МОН України, монографій і навчальних посібників – 23, навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій – 15, статей у вітчизняних спеціалізованих виданнях – 315. Під керівництвом Ніколенка Є. Я. організовано і проведено 30 науково-практичних конференцій, у тому числі 3 – міжнародних. Ніколенко Є. Я. є автором 25 патентів і авторських свідоцтв.

Під керівництвом Ніколенка Є. Я. підготовлено 6 кандидатських і 1 докторська дисертація, а зараз заплановані і виконуються 3 кандидатських і 1 докторська дисертація.

Сферою наукових і професійних інтересів Ніколенка Є. Я. на даному етапі є вивчення коморбідності перебігу захворювань органів дихання професійного ґенезу, гастроентерологічної патології і захворювань серця на тлі дисплазії сполучної тканини.

Як член Координаційної ради МЗ України і робочої групи МОЗ України з питань сімейної медицини Ніколенко Є. Я. є одним з укладачів «Державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». Ніколенко Є. Я. був членом робочої групи МОЗ України по розробці «Порядку проведення первинних та періодичних медичних оглядів, психофізіологічний відбір включно, працівників певних категорій» (Наказ МОЗ від 21.05.2007р. № 246).

Ніколенко Є. Я. є членом редколегії таких медичних журналів, як «Український терапевтичний журнал», «Український гігієнічній журнал», «Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини».