Кадровий склад кафедри загальної практики – сімейної медицини

Кадровий склад кафедри загальної практики – сімейної медицини включає 4 доктори медичних наук, професорів; 33 кандидатів медичних наук, доцентів; 2 кандидата медичних наук, асистента; 10асистентів без наукового ступеню; 4 старших лаборанта. Відсоток осіб, що працюють за основним місцем роботи складає 80%, а осіб, що працюють на кафедрі за сумісництвом, - 20%. Висока якість освіти забезпечується багатолітнім досвідом і потужним потенціалом педагогічного персоналу кафедри. В середньому по кафедрі стаж педагогічної діяльності співробітників у вищих учбових закладах складає 16,3 років.

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізації, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення та ін., у тому числі курси педагогічної майстерності і курси по впровадженню в учбовий процес інноваційних інтернет-технологій і дистанційних форм навчання.

Викладачі кафедри мають лікарські спеціалізації за фахами «Загальна практика-сімейна медицина», «Терапія», «Професійні хвороби», «Кардіологія», «Фармакологія», «Дитяча нефрологія», «Дитяча психоневрологія», «Гігієна харчування», «Епідеміологія», «Генетика», «Фізіологія людини», «Ревматологія», «Ендокринологія».

Співробітники кафедри регулярно проходять цикли тематичного удосконалення і підвищення кваліфікації: «Актуальні питання ревматології», «Сучасні підходи до фармако- і фітотерапії основних неінфекційних і інфекційних захворювань», «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі», «Охорона праці», «Надзвичайні ситуації, рятувальні роботи ти надання першої долікарняної допомоги при невідкладних станах».

З метою поліпшення якості навчального процесу викладачі регулярно підвищують педагогічну майстерність на циклах підвищення кваліфікації: «Сучасні технології навчання», «Основи теорії і методики післядипломної освіти», «Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів», «Основи педагогічної майстерності», «Підвищення кваліфікації в області психології та педагогіки вищої школи».


Викладачі кафедри

Ніколенко Євгеній Якович

Шевченко Олена Олександрівна

Александрова Надія Костянтинівна

Бєляєва Людмила Володимирівна

Вовк Кіра Віталіївна

Квітчата Ганна Іванівна

Гріднєва Світлана Вікторівна

Резніченко Олександр Георгійович

Мінаєва Аліна Олексіївна

В’язовська Ольга Василівна

Кандиба Василь Петрович

Коваленко Людмила Іванівна

Кратенко Ганна Степанівна

Ларічева Людмила Василівна

Литвин Олена Іванівна

Пилипенко Наталія Олегівна

Гайдукова Олена Олександрівна

Мартиненко Максим Вікторович

Ніколенко Олена Євгеніївна

Сокруто Оксана Володимирівна

Танцура Євген Олександрович

Салун Ольга Олександрівна

Павлова Олена Леонідівна

Адамович Ірина Валеріївна