Забезпечення кафедри загальної практики – сімейної медицини

Матеріально-технічне забезпечення діяльності кафедри знаходиться на високому рівні і повністю відповідає міжнародним стандартам. Лекційні заняття проводяться в 5 (3 – кафедральні: № 663, № 664, № 678 і 2 – загальнофакультетські – № 581, № 584) лекційних аудиторіях, обладнаних мультимедійними системами і комп'ютерами, підключеними до внутрішньої мережі університету і мережі інтернет.

Для проведення практичних, лабораторних і семінарських занять у розпорядженні кафедри є 3 учбових аудиторії (№ 666, № 676, № 674), які обладнані мультимедійними системами, персональними комп'ютерами з доступом до внутрішньої мережі університету і мережі інтернет, відео- і телевізійною технікою, необхідними макетами, муляжами і демонстраційними матеріалами. Проведення учбових занять з дисциплін кафедри супроводжується використанням у навчальному процесі плакатів і макетів для більшої наочності.