Забезпечення кафедри загальної практики – сімейної медицини

Матеріально-технічне забезпечення діяльності кафедри знаходиться на високому рівні і повністю відповідає міжнародним стандартам. Навчально-аудиторний фонд складають аудиторія на 100 місць №678 імені Героя Радянського Союзу генерала В.І. Зайцева, аудиторія №663 на 50 місць, аудиторія 664 на 40 місць, аудиторія 666 та 674 по 30 місць. Для проведення семінарських занять, круглих столів, майстер-класів, мають місце навчальні приміщення, кабінети №658,667,663,670,672,822.

Аудиторний фонд обладнан мультимедійними системами, персональними комп'ютерами з доступом до внутрішньої мережі університету і мережі інтернет, відео- і телевізійною технікою, необхідними макетами, муляжами і демонстраційними матеріалами. Проведення учбових занять з дисциплін кафедри супроводжується використанням у навчальному процесі плакатів і макетів для більшої наочності.