Навчальна робота кафедри загальної практики – сімейної медицини

Навчальна робота кафедри є пріоритетним напрямком її діяльності. На кафедрі проводиться навчання студентів з 11 дисциплін на українській і англійській мовах і 2 дисципліні – українською мовою. Загальний об'єм навчальної роботи складає 23249 академічних годин, з яких 250 виділено на лекційні курси, а 22791 – на практичні і семінарські заняття.

Методичні комплекси дисциплін кафедри

Навчання студентів на кафедрі проводиться відповідно до рекомендацій типових програм дисциплін, які затверджені МОЗ і МОН України, і вдосконалених в рамках регламентованих норм кафедральними колективами. Викладання всіх дисциплін кафедри проводиться відповідно до освітньої програми.

Навчальний процес на кафедрі проводиться із застосуванням сучасної мультимедійної і комп'ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів з активним залученням студентів до клінічної і наукової роботи кафедри, а також із застосуванням інноваційних підходів до проведення освітнього процесу. В процесі навчальної діяльності на кафедрі студенти мають можливість ознайомитися з роботою сучасного лікувально-діагностичного устаткування, яке є у розпорядженні кафедри: ЕКГ з дослідженням варіабельності серцевого ритму – кардіоінтервалометрії, цифровий рентген-апарат для виконання знімків високої якості, цифровий флюорограф, 3 апарати для сучасної ультразвукової діагностики.

Практичні заняття проводяться в умовах, максимально наближених до реальних. Студенти спільно з викладачами кафедри беруть участь у клінічному обстеженні пацієнтів, виборі і проведенні лікувальних і діагностичних заходів в конкретних клінічних випадках, беруть участь в клінічних розборах, обходах, симпозіумах, консиліумах і так далі, отримуючи вже на етапі вчення безцінний клінічний і практичний досвід.

В ході учбової діяльності викладачами дисциплін кафедри відбираються і готуються кращі студенти для участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях, з'їздах і так далі по конкретній дисципліні, в ході яких студенти медичного факультету щорік займають призові місця і заохочуються грамотами, подяками, сертифікатами, відзнаками тощо.

Співробітники кафедри щорічно беруть активну участь в професійній орієнтації майбутніх студентів, беручи участь у всіх етапах МАН Шевченківськогорайону м. Харкова (секція – «Медицина»), за свою діяльність неодноразово були нагороджені подячними листами.