Савіна Майя Василівна

Доктор медичних наук, професор кафедри

Наукові інтереси: сучасні аспекти формування, взаємозв’язку і система психологічної корекції адиктивної поведінки.

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра неврології, психіатрії та наркології, кімната 610a, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022.

Електронна пошта: m.savina@karazin.ua

Телефон: 380(57)725-58-64

Бібліографічний профіль ResearchGate

Бібліографічний профіль GoogleScholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліна: медична психологія.

Додаткова інформація: є автором понад 90 наукових публікацій, 40 з яких у фахових виданнях, в тому числі міжнародних, співавтором 4 навчальних посібників,2 винаходів, співавтор фармацевтичної енциклопедії. Член Харківського медичного товариства асоціації лікарів-неврологів та медичних психологів. Бере участь в семінарах, міжнародних конференціях, конгресах в Україні та інших країнах.