Савицька Ірина Борисівна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

Наукові інтереси: дослідження питань діагностики, етіопатогенезу, клінічних особливостей, перебігу; особливостей діагностики та лікування невідкладних станів у неврологічних хворих.

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра неврології, психіатрії та наркології, кімната № 10, вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, Україна, 61068.

Електронна пошта: i.savytska@karazin.ua

Телефон: 380(57)725-58-64

Бібліографічний профіль ResearchGate

Бібліографічний профіль GoogleScholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліна: неврологія.

Додаткова інформація: є автором 19 тез, 55 статей, 5 методичних рекомендацій, 8 навчальних посібників та 1 підручника, затвердженого МОН України. Є членом Української організації по боротьбі з інсультом. Була учасником багатьох конференцій, що проводяться в Україні та за кордоном.