Завідувач кафедри анатомії людини

Керує кафедрою анатомії людини доктор медичних наук, професор Шерстюк Сергій Олексійович, який є відомим в Україні та за її межами фахівцем у галузі нормальної і патологічної анатомії людини.

Закінчив у 2003 році Харківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2003 по 2005 рік працював хірургом в провідних клініках м. Харкова. З 2004 року працює в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на медичному факультеті, викладає анатомію людини.

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Патологічна анатомія імунної системи плодів та новонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів». У 2008 році присвоєно звання доцента. У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Патологічна анатомія органів імунної системи мертвонароджених дітей померлих від ВІЛ-інфікованих матерів». У 2013 році присвоєно звання професора.

Сергій Олексійович Шерстюк веде активну педагогічну діяльність, передаючи свій безцінний досвід і знання студентам медичного факультету. Сергій Олексійович Шерстюк читає лекції з нормальної анатомії людини та проводить практичні заняття з курсу.

Сергій Олексійович Шерстюк є співавтором монографії з патологічної анатомії людини «Інфекції XXI століття», співавтором навчального посібника з курсу патоморфології з грифом МОЗ України і безлічі навчально-методичних посібників, які активно використовуються у викладацькій роботі на факультеті, а також всіх методичних рекомендацій для студентів за курсом анатомії людини. Сергій Олексійович Шерстюк є автором 5 патентів і авторських свідоцтв.

Сферою наукових та професійних інтересів Сергія Олексійовича Шерстюка на даному етапі його діяльності є патологічна і нормальна анатомія імунної системи. З 2010 по 2016 роки займав посаду заступника декана медичного факультету з наукової роботи.