Навчальна робота кафедри анатомії людини

Навчальна робота кафедри є одним з пріоритетних напрямів її діяльності. На кафедрі проводиться навчання студентів за базовою дисципліною, нормальна анатомія людини, українською та англійською мовами. Загальний обсяг навчальної роботи складає 13028 академічних годин, з яких 140 – виділено на лекційні курси, а 10860 – на практичні, лабораторні та семінарські заняття.

Навчання студентів на кафедрі проводиться відповідно до рекомендацій типових програм дисциплін, затверджених МОЗ та МОН України і вдосконалених в рамках регламентованих норм кафедральними колективами. Викладання проводиться відповідно до рекомендацій і регламентом Болонського процесу.

Навчальний процес на кафедрі проводиться із застосуванням сучасної мультимедійної та комп'ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів, таких як: анатомічні макропрепарати, штучні макети органів, навчальні фільми, а також із застосуванням інноваційних підходів до проведення освітнього процесу (онлайн-консультації для студентів, обговорення зі студентами різних питань в голосовому і текстовому чаті, дистанційний контроль підготовки студентів до ліцензійного іспиту КРОК тощо).

Практичні заняття проводяться з використанням морфологічних препаратів, отримуючи вже на перших етапах навчання свій перший клінічний і практичний досвід.

Особливу увагу в процесі навчальної діяльності приділяється підготовці студентів до ліцензійного тестового іспиту КРОК 1, яка здійснюється з розбором тестових завдань всіх доступних баз і банків тестів, спеціально розробленого для медичного факультету програмного забезпечення, комп'ютерних класів та мультимедійного обладнання, Інтернет-систем дистанційної підготовки та контролю рівня знань, очного та онлайн-консультування викладачами з питань підготовки до КРОК протягом усього періоду вивчення дисципліни з рівномірним розподілом тестового навантаження на студентів. Ефективність підготовки студентів до КРОК з дисциплін кафедри підтверджується результатами іспиту, за якими медичний факультет щорічно займає лідируючі рейтингові позиції серед медичних ВНЗ України.

У ході навчальної діяльності викладачами дисципліни кафедри відбираються і готуються кращі студенти для участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях, з'їздах тощо з конкретної дисципліни, в ході яких студенти медичного факультету щорічно займають призові місця і заохочуються грамотами, подяками, сертифікатами, відзнаками та ін.