Наукова робота кафедри анатомії людини

Наукова робота кафедри є невід'ємною частиною її діяльності. Співробітники кафедри, завдяки своїм науковим дослідженням, є визнаними науковими спеціалістами у своїх галузях не тільки на території України, а й за її межами.

На даний час на кафедрі виконується науково-дослідна робота за темою: «Застосування фулерену С-60 і кріоконсервованої сироватки кордової крові в терапії некрозу міокарда (експериментальне дослідження)» і заплановано захист 3 кандидатських дисертацій.

Невід'ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентського наукового гуртка, який є структурним підрозділом Наукового співтовариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно зі співробітниками кафедри беруть активну участь у клінічних розборах і консиліумах, науково-практичних конференціях, з'їздах, форумах, симпозіумах і наукових дослідженнях.