Забезпечення кафедри анатомії людини

Матеріально-технічне забезпечення діяльності кафедри знаходиться на найвищому рівні і повністю відповідає міжнародним стандартам.

Лекційні заняття проводяться в 7-ми лекційних аудиторіях, обладнаних мультимедійними системами та комп'ютерами, підключеними до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет.

Для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять в розпорядженні кафедри є 10 навчальних аудиторій, музей Анатомії людини, анатомічний театр, препараторська, які обладнані мультимедійними системами, персональними комп'ютерами з доступом до внутрішньої мережі Університету та мережі Інтернет, відео-та телевізійною технікою, необхідними макетами, муляжами та демонстраційними матеріалами. Кафедра має безліч анатомічних препаратів, анатомічні муляжі і манекени.