Кадровий склад кафедри анатомії людини

Кадровий склад кафедри анатомії людини включає 1 доктора медичних наук, професора; 4 кандидатів медичних наук, доцентів; 8 асистентів без наукового ступеню; 3 старших лаборантів; 1 лаборанта. Відсоток осіб, що працюють за основним місцем роботи, складає 70%, а осіб, що працюють на кафедрі за сумісництвом, – 30%.

Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом і потужним потенціалом педагогічного персоналу кафедри. У середньому по кафедрі стаж педагогічної діяльності співробітників у вищих навчальних закладах становить 10 років.

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення та ін., у тому числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню в навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій і дистанційних форм навчання.


Викладачі кафедри

Шерстюк Сергій Олексійович

Зубова Євгенія Олегівна

Храмова Тетяна Олександрівна

Наконечна Світлана Анатоліївна

Панов Станіслав Ігорович

Полстяной Андрій Олександрович

Зотова Алла Борисівна

Федорченко Марія Олександрівна

Погребняк Анна Олександрівна

Побєлєнська Лілія Анатоліївна

Прохорчук Роксолана Миколаївна

Уварова Карина Геннадіївна