Методична робота кафедри анатомії людини

Методична робота кафедри проводиться на постійній основі, а її результатом є повне методичне забезпечення дисципліни кафедри. Підготовлені кафедрою методичні матеріали доступні студентам в електронному вигляді онлайн, на серверах внутрішньої комп'ютерної мережі медичного факультету, в електронному депозитарії Університету, а також в друкованому вигляді.

З дисципліни кафедри розроблені і постійно підтримуються в актуальному стані пакети методичного забезпечення, що включають робочі програми, календарно-тематичні плани, методики оцінки знань і умінь студентів, методичні рекомендації до практичних занять і для самостійної роботи студентів, інструкції для студентів з навчання в умовах Болонського процесу , бази тестових і ситуаційних завдань для поточного та підсумкового модульного контролю знань і вмінь студентів, переліки контрольних питань і рекомендованої літератури, тексти та мультимедійні презентації лекцій та ін.