Сироватська Тетяна Ігорівна

Асистент кафедри

Наукові інтереси: кардіологія, нефрологія, ревматологія

Поштова адреса: Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н.Каразiна, медичний факультет, кiмната 2-22, майдан Свободи 6, м.Харкiв, Украïна, 61077

Електронна пошта: syrovatska@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 349-43-44

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: внутрішня медицина з військовою терапією (анг.), виробнича практика (лікарська)